Metadata för Ärendehandboken

Dokumentbeskrivning
Titel (autokomplettering): Ärendehandboken
Filnamn, utgivet/publicerat: Ärendehandboken.pdf
Filnamn, original: Ärendehandboken.pdf
Beskrivning: Riktlinjer för Västra Götalandsregionens ärendeberedningen är antagna av regionstyrelsen. Ärendehandboken har reviderats och fastställts av regiondirektören juni 2017.
Gruppering av handlingstyper: Regler/Riktlinjer/Rekommendationer
Dokumentstruktur VGR: Styrande dokument
Dokumentstruktur VGR ID: 2
Handlingstyp (autokomplettering): Ospecificerat
Version: 1
Sparat av: Katrin Urbäck
Sparat av ID: katur1
Sparat datum: 2017-12-21 15:36:00
Dokumentid källa: 34946
Länk till dokumentets källa: https://barium.vgregion.se/barium/link.asp?content=34946
Skapat av och för
Skapat av: Katrin Urbäck ( katur1 ) (Externa relationer/Koncernstab Kommunikation och Externa relationer/Koncernkontoret/Regionstyrelsen)
Skapat av ID: katur1
Skapat av enhet (autokomplettering): Västra Götalandsregionen, Regionstyrelsen, Koncernkontoret/Regionstyrelsen
Skapat av enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000001, SE2321000131-E000000000111, SE2321000131-E000000001783
Ansvariga
Arkivbildare (autokomplettering): Regionstyrelsen
Arkivbildare ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000111
Giltighet och tillgänglighet
Giltighetsdatum from: 2017-06-25 23:00:00
Giltighetsdatum tom: 2022-06-25 23:00:00
Tillgänglighetsdatum from: 2017-12-21 15:36:06
Granskat/Godkänt
Godkänt av (Fritext): Regiondirektören
Publicerat
Publicerat för enhet (autokomplettering): Västra Götalandsregionen
Publicerat för enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000001
Publik åtkomsträtt: Internet, Intranät
Publicerat av: Katrin Urbäck ( katur1 ) (Externa relationer/Koncernstab Kommunikation och Externa relationer/Koncernkontoret/Regionstyrelsen)
Publicerat av ID: katur1
Publiceringsdatum: 2017-12-21 15:36:11
Länk till publicerat/utgivet dokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/34946?a=false&guest=true
Länk till utgivet originaldokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/34946?a=false&guest=true&native=true
Sammanhang
Ärendetyp: ärendehantering
Nyckelord
Författarens nyckelord: ärendeberedning, ärendehantering, politik, beslut, regionstyrelsen, beredning
Övrigt
Mallnamn: VGR Grundmall
Mimetyp, utgivet/publicerat: application/pdf
Mimetyp, original: application/pdf
Filändelse, utgivet/publicerat: pdf
Filändelse, original: pdf
Kontrollsumma dokument, utgivet/publicerat: c592288e8b4ccb58a80115ca015c55d7
Kontrollsumma dokument, original: 59e98e09a97987a59110d2f001e1183f
Källsystem: Barium