Kommittén för mänskliga rättigheter 2016-10-20 Protokoll 1 av 2