Handlingsplan för arbetet med mänskliga rättigheter i VGR, 2017-2020