Metadata för Handlingsplan för arbetet med mänskliga rättigheter i VGR, 2017-2020

Dokumentbeskrivning
Titel (autokomplettering): Handlingsplan för arbetet med mänskliga rättigheter i VGR, 2017-2020
Filnamn, utgivet/publicerat: Handlingsplan för arbetet med mänskliga rättigheter i VGR, 2017-2020.pdf
Filnamn, original: Handlingsplan för arbetet med mänskliga rättigheter i VGR, 2017-2020.pdf
Beskrivning: Handlingsplan för det systematiska arbetet med mänskliga rättigheter i Västra Götalandsregionen 2017-2020. Handlingsplanen beskriver prioriterade mål och konkreta åtgärder för arbetet med att förverkliga de mänskliga rättigheterna fram till 2020.
Gruppering av handlingstyper: Regler/Riktlinjer/Rekommendationer
Dokumentstruktur VGR: Plan politisk
Dokumentstruktur VGR ID: 24
Handlingstyp (autokomplettering): Ospecificerat
Version: 1
Sparat av: Emma Mattsson
Sparat av ID: emmma4
Sparat datum: 2017-03-16 18:29:00
Dokumentid källa: 31347
Länk till dokumentets källa: https://barium.vgregion.se/barium/link.asp?content=31347
Skapat av och för
Skapat av enhet (autokomplettering): Koncernkontoret/Regionstyrelsen, Koncernstab Regional Utveckling/Koncernkontoret/Regionstyrelsen, Mänskliga rättigheter/Koncernstab Regional Utveckling/Koncernkontoret/Regionstyrelsen
Skapat av enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000001783, SE2321000131-E000000003358, SE2321000131-E000000009853
Ansvariga
Funktionsansvar: Regionutvecklingsdirektör
Arkivbildare (autokomplettering): Regionstyrelsen
Arkivbildare ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000111
Giltighet och tillgänglighet
Giltighetsdatum from: 2017-03-16 00:00:00
Giltighetsdatum tom: 2020-12-31 00:00:00
Tillgänglighetsdatum from: 2017-03-16 18:29:07
Granskat/Godkänt
Godkänt av (Fritext): Regionfullmäktige
Publicerat
Publicerat för enhet (autokomplettering): Västra Götalandsregionen
Publicerat för enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000001
Publik åtkomsträtt: Internet, Intranät
Publicerat av: Emma Mattsson ( emmma4 ) (Ledningsstöd RD/Koncernkontoret/Regionstyrelsen)
Publicerat av ID: emmma4
Publiceringsdatum: 2017-03-16 18:29:10
Länk till publicerat/utgivet dokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/31347?a=false&guest=true
Länk till utgivet originaldokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/31347?a=false&guest=true&native=true
Sammanhang
Ärendetyp: mänskliga rättigheter
Nyckelord
Författarens nyckelord: Mänsklinga rättigheter, plan
Övrigt
Mallnamn: VGR Grundmall
Mimetyp, utgivet/publicerat: application/pdf
Mimetyp, original: application/pdf
Filändelse, utgivet/publicerat: pdf
Filändelse, original: pdf
Kontrollsumma dokument, utgivet/publicerat: aad2cc1f67787e3c1634b27f0494e99e
Kontrollsumma dokument, original: f078aef1fd460d02a9a7d082aae442cc
Källsystem: Barium