Metadata för Inköpspolicy

Dokumentbeskrivning
Titel (autokomplettering): Inköpspolicy
Filnamn, utgivet/publicerat: Inköpspolicy .pdf
Filnamn, original: Inköpspolicy .pdf
Beskrivning: Inköpspolicyn riktar sig till Västra Götalandsregionens samtliga nämnder, styrelser och i tillämpliga delar Västra Götalandsregionens majoritetsägda<br>bolag. Policyn omfattar alla inköp som görs för Västra<br>Götalandsregionens räkning enligt lagen om offentlig upphandling (LOU).
Gruppering av handlingstyper: Regler/Riktlinjer/Rekommendationer
Dokumentstruktur VGR: Policy politisk
Dokumentstruktur VGR ID: 19
Handlingstyp (autokomplettering): Riktlinjer [Övergripande principer, riktlinjer och direktiv för hälso- och sjukvårds- samt tandvårdsverksamheten/Individinriktad patientverksamhet]
Version: 2
Sparat av: Emma Mattsson
Sparat av ID: emmma4
Sparat datum: 2017-03-06 16:57:00
Dokumentid källa: 31070
Länk till dokumentets källa: https://barium.vgregion.se/barium/link.asp?content=31070
Skapat av och för
Skapat av: Emma Mattsson ( emmma4 ) (Ledningsstöd RD/Koncernkontoret/Regionstyrelsen)
Skapat av ID: emmma4
Skapat av enhet (autokomplettering): Koncernkontoret/Regionstyrelsen, KS Verksamhetsuppföljning Ekonomi o Inköp/Koncernkontoret/Regionstyrelsen
Skapat av enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000001783, SE2321000131-E000000001787
Ansvariga
Funktionsansvar: Ekonomidirektör
Arkivbildare (autokomplettering): Regionstyrelsen
Arkivbildare ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000111
Giltighet och tillgänglighet
Giltighetsdatum from: 2017-01-01 00:00:00
Giltighetsdatum tom: 2021-12-31 00:00:00
Tillgänglighetsdatum from: 2017-03-01 00:00:00
Granskat/Godkänt
Godkänt av (Fritext): Regionfullmäktige
Godkänt datum: 2016-10-09 23:00:00
Publicerat
Publicerat för enhet (autokomplettering): Västra Götalandsregionen
Publicerat för enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000001
Publik åtkomsträtt: Internet, Intranät
Publicerat av: Emma Mattsson ( emmma4 ) (Ledningsstöd RD/Koncernkontoret/Regionstyrelsen)
Publicerat av ID: emmma4
Publiceringsdatum: 2017-03-06 16:57:27
Länk till publicerat/utgivet dokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/31070?a=false&guest=true
Länk till utgivet originaldokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/31070?a=false&guest=true&native=true
Sammanhang
Ärendetyp: ekonomi och inköp
Diarienummer: RS 2016 -03129
Nyckelord
Författarens nyckelord: policy, inköp, lagen om offentlig upphandling
Övrigt
Mallnamn: VGR Grundmall
Mimetyp, utgivet/publicerat: application/pdf
Mimetyp, original: application/pdf
Filändelse, utgivet/publicerat: pdf
Filändelse, original: pdf
Kontrollsumma dokument, utgivet/publicerat: b4819a3fbf0a20b3d26279e2f3413e03
Kontrollsumma dokument, original: 32d3a5b2c09f311a7c644430b6452891
Källsystem: Barium