2018-11-28 Minnesanteckningar NOSAM Örgryte-Härlanda