Regionfullmäktige 2012-10-22-23 Interpellationssvar