Metadata för Regionfullmäktige 2012-11-27 Protokoll

Dokumentbeskrivning
Titel (autokomplettering): Regionfullmäktige 2012-11-27 Protokoll
Filnamn, utgivet/publicerat: 27 november.pdf
Filnamn, original: 27 november.pdf
Gruppering av handlingstyper: Beslutsdokument
Handlingstyp (autokomplettering): Ospecificerat
Version: 0.5
Sparat av: Carina Johansson (carjo) Västra Götalandsregionen
Sparat av ID: carjo
Sparat datum: 2014-12-22 10:48:55
Dokumentid källa: workspace://SpacesStore/21a16646-479c-4fb9-9c50-1c09c5bdfecf
Länk till dokumentets källa: https://alfresco.vgregion.se/share/page/site/regionfullmktige/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/21a16646-479c-4fb9-9c50-1c09c5bdfecf
Skapat av och för
Ansvariga
Arkivbildare (autokomplettering): Regionservice
Arkivbildare ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000006220
Giltighet och tillgänglighet
Tillgänglighetsdatum from: 2012-12-10 08:14:14
Granskat/Godkänt
Publicerat
Publicerat för enhet (autokomplettering): Västra Götalandsregionen
Publicerat för enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000001
Publicerat för Projekt/Uppdrag/Grupp: VGR
Publik åtkomsträtt: Internet
Publicerat av: Carina Johansson (carjo) Västra Götalandsregionen
Publicerat av ID: carjo
Publiceringsdatum: 2014-12-22 10:48:55
Länk till publicerat/utgivet dokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/21a16646-479c-4fb9-9c50-1c09c5bdfecf?a=false&guest=true
Länk till utgivet originaldokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/21a16646-479c-4fb9-9c50-1c09c5bdfecf?a=false&guest=true&native=true
Sammanhang
Dokumentserie: Regionfullmäktiges sammanträde
Referensnummer i dokumentserie: gammal
Nyckelord
Övrigt
Mimetyp, utgivet/publicerat: application/pdf
Mimetyp, original: application/pdf
Filändelse, utgivet/publicerat: pdf
Filändelse, original: pdf
Kontrollsumma dokument, utgivet/publicerat: 1f61bb99a370a41873f2272f6a38aee3
Kontrollsumma dokument, original: b10db721133af4ad730ec4d99de9be72
Källsystem: Alfresco