Regionfullmäktige 2018-11-27 Bilaga Delårsrapport aug 2018