Metadata för Grundarvode 2016-2017 from 1 nov 2016

Dokumentbeskrivning
Titel (autokomplettering): Grundarvode 2016-2017 from 1 nov 2016
Filnamn, utgivet/publicerat: Grundarvode 2016-2017 from 1 nov 2016.pdf
Gruppering av handlingstyper: Regler/Riktlinjer/Rekommendationer
Handlingstyp (autokomplettering): Riktlinjer
Version: 0.3
Sparat av: Regina Andersson (regan2) VGR/Org/Regionstyrelsen/Koncernkontoret/Koncernstab Kommunikation och Externa relationer/Kommunikation koncernkontoret
Sparat av ID: regan2
Sparat datum: 2018-02-16 08:14:52
Dokumentid källa: workspace://SpacesStore/4dab9c3d-4858-4af2-b6c0-87fbb02861ab
Länk till dokumentets källa: https://alfresco.vgregion.se/share/page/site/dokument-vgr/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/4dab9c3d-4858-4af2-b6c0-87fbb02861ab
Skapat av och för
Ansvariga
Giltighet och tillgänglighet
Tillgänglighetsdatum from: 2017-03-28 10:03:00
Tillgänglighetsdatum tom: 2018-02-16 08:14:52
Granskat/Godkänt
Publicerat
Publicerat för enhet (autokomplettering): Västra Götalandsregionen
Publicerat för enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000001
Publik åtkomsträtt: Internet
Publicerat av: Regina Andersson (regan2) VGR/Org/Regionstyrelsen/Koncernkontoret/Koncernstab Kommunikation och Externa relationer/Kommunikation koncernkontoret
Publicerat av ID: regan2
Publiceringsdatum: 2017-09-29 09:19:04
Länk till publicerat/utgivet dokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/4dab9c3d-4858-4af2-b6c0-87fbb02861ab?a=false&guest=true
Länk till utgivet originaldokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/4dab9c3d-4858-4af2-b6c0-87fbb02861ab?a=false&guest=true&native=true
Sammanhang
Dokumentserie: polwebb regler och rutiner
Nyckelord
Övrigt
Mimetyp, utgivet/publicerat: application/pdf
Filändelse, utgivet/publicerat: pdf
Kontrollsumma dokument, utgivet/publicerat: 1ccbb3e6dea7323b3f6a3ccc8d20d7e3
Källsystem: Alfresco