2018-02-13 Nyhetsbrev Upphandling rekvisitionsläkemedel 2018