Samråd funktionshindersfrågor 181122 Mötesanteckningar