Styrelsen för NU-sjukvården 2014-11-27 Handlingar bilaga 1