Metadata för Riktlinje för dofter i hälso- och sjukvård

Dokumentbeskrivning
Titel (autokomplettering): Riktlinje för dofter i hälso- och sjukvård
Filnamn, utgivet/publicerat: Riktlinje för dofter i hälso- och sjukvård.pdf
Alternativ titel: Riktlinje dofter i hälso- och sjukvård, medarbetare, vårdtagare och besökare
Beskrivning: Riktlinjen är kortfattad och beskriver vilket ansvar medarbetare har och hur vårdtagare och besökare bör informeras vid besök på vårdinrättning.
Gruppering av handlingstyper: Regler/Riktlinjer/Rekommendationer
Dokumentstruktur VGR: Riktlinje politisk
Dokumentstruktur VGR ID: 25
Handlingstyp (autokomplettering): Riktlinjer [Övergripande principer, riktlinjer och direktiv för hälso- och sjukvårds- samt tandvårdsverksamheten/Individinriktad patientverksamhet]
Version: 2
Sparat av: Mikael Svahn
Sparat av ID: svami
Sparat datum: 2018-06-21 09:51:00
Dokumentid källa: 37923
Länk till dokumentets källa: https://barium.vgregion.se/barium/link.asp?content=37923
Skapat av och för
Skapat av: Katrin Urbäck ( katur1 ) (Ärendestyrning o koordinering/Avd Ärendesamordning o kansli/Koncernkontoret/Regionstyrelsen)
Skapat av ID: katur1
Skapat av enhet (autokomplettering): Västra Götalandsregionen, Regionstyrelsen, Koncernkontoret/Regionstyrelsen
Skapat av enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000001, SE2321000131-E000000000111, SE2321000131-E000000001783
Ansvariga
Funktionsansvar: Koncernstab hälso- och sjukvård
Arkivbildare (autokomplettering): Regionstyrelsen
Arkivbildare ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000111
Giltighet och tillgänglighet
Giltighetsdatum from: 2018-06-04 23:00:00
Giltighetsdatum tom: 2023-06-04 23:00:00
Tillgänglighetsdatum from: 2018-06-14 23:00:00
Granskat/Godkänt
Godkänt av (Fritext): Regionstyrelsen
Godkänt datum: 2018-06-04 23:00:00
Publicerat
Publicerat för enhet (autokomplettering): Västra Götalandsregionen
Publicerat för enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000001
Publik åtkomsträtt: Internet, Intranät
Publicerat av: Mikael Svahn ( svami ) (Informationssystem/Ekonomi och informationssystem/Ledningskansliet/NU-sjukvården)
Publicerat av ID: svami
Publiceringsdatum: 2018-06-21 09:51:12
Länk till publicerat/utgivet dokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/37923?a=false&guest=true
Sammanhang
Ärendetyp: hälso- och sjukvård
Diarienummer: RS 2018-02866
Nyckelord
Författarens nyckelord: dofter, allergi, tobak, rökning, parfym, överkänslighet, riktlinje, hälso- och sjukvård, personal, besökare, vårdtagare, vårdinrättning
Övrigt
Mallnamn: VGR Grundmall
Mimetyp, utgivet/publicerat: application/pdf
Filändelse, utgivet/publicerat: .pdf
Kontrollsumma dokument, utgivet/publicerat: 61404a7bed65642f7c6b15cbc8d0e272
Källsystem: Barium