2019-05-17 Kort information från Politiska samrådsgruppen i SAMLA_