Utbildningsuppdrag i läkares grund-, allmän- och specialistutbildning i VG Primärvård (2015-06-08)