Kommitten för mänskliga rättigheter Årsredovisning 2018