Styrelsen för NU-sjukvården 2012-12-14 Föredragningslista