Metadata för FM-service Arbetsplats - Tjänstebeskrivning

Dokumentbeskrivning
Titel (autokomplettering): FM-service Arbetsplats - Tjänstebeskrivning
Filnamn, utgivet/publicerat: FM-service Arbetsplats - Tjänstebeskrivning.pdf
Filnamn, original: FM-service Arbetsplats - Tjänstebeskrivning.docx
Beskrivning: Ansvar: Områdeschef Gemensam Service. Kontaktperson Tjänster och leveranser: Annette Malmqvist.
Gruppering av handlingstyper: Information
Handlingstyp (autokomplettering): Ospecificerat
Version: 0.5
Sparat av: Katarina Rosvall (katro) VGR/Org/Regionservice/Regionservice ledningskansli/Kanslienhet
Sparat av ID: katro
Sparat datum: 2018-03-02 10:14:38
Dokumentid källa: workspace://SpacesStore/dc063b6e-a95e-4217-a032-52d3cb7d4514
Länk till dokumentets källa: https://alfresco.vgregion.se/share/page/site/rls/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/dc063b6e-a95e-4217-a032-52d3cb7d4514
Skapat av och för
Skapat av (Fritext): Marianne Wadefalk
Skapat av enhet (autokomplettering): Regionservice
Skapat av enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000006220
Skapat av Projekt/Uppdrag/Grupp: Ledningshandboken
Ansvariga
Funktionsansvar: Områdeschef Gemensam Service
Giltighet och tillgänglighet
Giltighetsdatum from: 2017-04-03 23:00:00
Giltighetsdatum tom: 2020-04-29 23:00:00
Tillgänglighetsdatum from: 2017-04-04 09:04:00
Granskat/Godkänt
Publicerat
Publicerat för enhet (autokomplettering): Regionservice
Publicerat för enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000006220
Publik åtkomsträtt: Intranät
Publicerat av: Katarina Rosvall (katro) VGR/Org/Regionservice/Regionservice ledningskansli/Kanslienhet
Publicerat av ID: katro
Publiceringsdatum: 2018-03-02 10:14:38
Länk till publicerat/utgivet dokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/dc063b6e-a95e-4217-a032-52d3cb7d4514?a=false&guest=true
Länk till utgivet originaldokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/dc063b6e-a95e-4217-a032-52d3cb7d4514?a=false&guest=true&native=true
Sammanhang
Processnamn: Tjänstebeskrivningar
Dokumentserie: Tjänster och leveranser
Referensnummer i dokumentserie: Styrdokument
Nyckelord
Författarens nyckelord: FM-servicetjänster
Övrigt
Mimetyp, utgivet/publicerat: application/pdf
Mimetyp, original: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Filändelse, utgivet/publicerat: pdf
Filändelse, original: docx
Kontrollsumma dokument, utgivet/publicerat: 396e529fb01559b94100b311984c8446
Kontrollsumma dokument, original: 79968b592eaffb57ef80c4aa2051dbf9
Källsystem: Alfresco