2019-01-30 Kort information från Samordningsgruppen i SAMLA.