HS 2018-00814-1 Tillämpningsanvisning handläggning dispensansökan