2018-05-17 Minnesanteckningar möte NOSAM Äldre Västra Göteborg. 17 maj