Metadata för Regionfullmäktige 2012-11-27 Dagordning

Dokumentbeskrivning
Titel (autokomplettering): Regionfullmäktige 2012-11-27 Dagordning
Filnamn, utgivet/publicerat: RF dagordning 27 nov.pdf
Filnamn, original: RF dagordning 27 nov.pdf
Gruppering av handlingstyper: Mötesdokument
Handlingstyp (autokomplettering): Ospecificerat
Version: 0.5
Sparat av: Carina Johansson (carjo) Västra Götalandsregionen
Sparat av ID: carjo
Sparat datum: 2014-12-22 10:48:54
Dokumentid källa: workspace://SpacesStore/dfe923ee-9f0b-400d-9d55-48b3bb243066
Länk till dokumentets källa: https://alfresco.vgregion.se/share/page/site/regionfullmktige/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/dfe923ee-9f0b-400d-9d55-48b3bb243066
Skapat av och för
Ansvariga
Arkivbildare (autokomplettering): Regionstyrelsen
Arkivbildare ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000111
Giltighet och tillgänglighet
Tillgänglighetsdatum from: 2012-11-15 15:20:39
Granskat/Godkänt
Publicerat
Publicerat för enhet (autokomplettering): Västra Götalandsregionen
Publicerat för enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000001
Publicerat för Projekt/Uppdrag/Grupp: VGR
Publik åtkomsträtt: Internet
Publicerat av: Carina Johansson (carjo) Västra Götalandsregionen
Publicerat av ID: carjo
Publiceringsdatum: 2014-12-22 10:48:54
Länk till publicerat/utgivet dokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/dfe923ee-9f0b-400d-9d55-48b3bb243066?a=false&guest=true
Länk till utgivet originaldokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/dfe923ee-9f0b-400d-9d55-48b3bb243066?a=false&guest=true&native=true
Sammanhang
Dokumentserie: Regionfullmäktiges sammanträde
Referensnummer i dokumentserie: gammal
Nyckelord
Övrigt
Mimetyp, utgivet/publicerat: application/pdf
Mimetyp, original: application/pdf
Filändelse, utgivet/publicerat: pdf
Filändelse, original: pdf
Kontrollsumma dokument, utgivet/publicerat: 1cafb3c320ff6349fd5f2f757dce47a2
Kontrollsumma dokument, original: 842e2e3b0ea6c93803aabae7f0ebea2a
Källsystem: Alfresco