Metadata för 2017-01-24 Patientnämnden för Branschrådet

Dokumentbeskrivning
Titel (autokomplettering): 2017-01-24 Patientnämnden för Branschrådet
Filnamn, utgivet/publicerat: 2017-01-24 Patientnämnden för Branschrådet.pdf
Filnamn, original: 2017-01-24 Patientnämnden för Branschrådet.pdf
Gruppering av handlingstyper: Mötesdokument
Handlingstyp (autokomplettering): Möten:- minnesanteckningar övriga
Version: 0.2
Sparat av: Marie Cullberg (marel31) VGR/Org/Regionstyrelsen/Koncernkontoret/Koncernstab Kommunikation och Externa relationer/Kommunikation koncernkontoret
Sparat av ID: marel31
Sparat datum: 2017-05-17 11:31:05
Dokumentid källa: workspace://SpacesStore/fc63229d-deb0-46e3-b764-179d0c9632c3
Länk till dokumentets källa: https://alfresco.vgregion.se/share/page/site/dokument-vgr/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/fc63229d-deb0-46e3-b764-179d0c9632c3
Skapat av och för
Ansvariga
Giltighet och tillgänglighet
Tillgänglighetsdatum from: 2017-05-17 11:31:05
Granskat/Godkänt
Publicerat
Publicerat för enhet (autokomplettering): Västra Götalandsregionen
Publicerat för enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000001
Publik åtkomsträtt: Internet
Publicerat av: Marie Cullberg (marel31) VGR/Org/Regionstyrelsen/Koncernkontoret/Koncernstab Kommunikation och Externa relationer/Kommunikation koncernkontoret
Publicerat av ID: marel31
Publiceringsdatum: 2017-05-17 11:31:05
Länk till publicerat/utgivet dokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/fc63229d-deb0-46e3-b764-179d0c9632c3?a=false&guest=true
Länk till utgivet originaldokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/fc63229d-deb0-46e3-b764-179d0c9632c3?a=false&guest=true&native=true
Sammanhang
Processnamn: Branschråd
Ärendetyp: Anteckningar
Nyckelord
Övrigt
Mimetyp, utgivet/publicerat: application/pdf
Mimetyp, original: application/pdf
Filändelse, utgivet/publicerat: pdf
Filändelse, original: pdf
Kontrollsumma dokument, utgivet/publicerat: d78125fb6152bf11ad11015f23e1f9d0
Kontrollsumma dokument, original: c776213f30dbf1b090b8b8f911dff7c2
Källsystem: Alfresco