Metadata för Solenergiplan för Västra Götalandsregionen

Dokumentbeskrivning
Titel (autokomplettering): Solenergiplan för Västra Götalandsregionen
Filnamn, utgivet/publicerat: Solenergiplan för Västra Götalandsregionen.pdf
Filnamn, original: Solenergiplan för Västra Götalandsregionen.pdf
Beskrivning: Plan för införande av ökat användande av solenergi i VGR
Gruppering av handlingstyper: Regler/Riktlinjer/Rekommendationer
Dokumentstruktur VGR: Plan politisk
Dokumentstruktur VGR ID: 24
Handlingstyp (autokomplettering): Ospecificerat
Version: 3
Sparat av: Emma Mattsson
Sparat av ID: emmma4
Sparat datum: 2017-03-15 10:36:00
Dokumentid källa: 28327
Länk till dokumentets källa: https://barium.vgregion.se/barium/link.asp?content=28327
Skapat av och för
Skapat av: Emma Mattsson ( emmma4 ) (Ledningsstöd RD/Koncernkontoret/Regionstyrelsen)
Skapat av ID: emmma4
Skapat av enhet (autokomplettering): Koncernkontoret/Regionstyrelsen, Koncernstab Regional Utveckling/Koncernkontoret/Regionstyrelsen
Skapat av enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000001783, SE2321000131-E000000003358
Ansvariga
Funktionsansvar: direktör Västfastigheter
Arkivbildare (autokomplettering): Regionstyrelsen
Arkivbildare ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000111
Giltighet och tillgänglighet
Giltighetsdatum from: 2013-10-22 23:00:00
Giltighetsdatum tom: 2018-12-31 00:00:00
Tillgänglighetsdatum from: 2016-08-24 23:00:00
Granskat/Godkänt
Godkänt av (Fritext): Regionfullmäktige
Godkänt datum: 2013-02-04 00:00:00
Publicerat
Publicerat för enhet (autokomplettering): Västra Götalandsregionen
Publicerat för enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000001
Publik åtkomsträtt: Internet, Intranät
Publicerat av: Emma Mattsson ( emmma4 ) (Ledningsstöd RD/Koncernkontoret/Regionstyrelsen)
Publicerat av ID: emmma4
Publiceringsdatum: 2017-03-15 10:36:27
Länk till publicerat/utgivet dokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/28327?a=false&guest=true
Länk till utgivet originaldokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/28327?a=false&guest=true&native=true
Sammanhang
Ärendetyp: miljö
Dokumentserie: MN 83-2011
Nyckelord
Författarens nyckelord: solenergi, miljö, hållbar utveckling
Övrigt
Mallnamn: VGR Grundmall
Mimetyp, utgivet/publicerat: application/pdf
Mimetyp, original: application/pdf
Filändelse, utgivet/publicerat: pdf
Filändelse, original: pdf
Kontrollsumma dokument, utgivet/publicerat: 1a179fd951d2d92b66855e6cb019c164
Kontrollsumma dokument, original: 92d6f68bb1a55693f601e695c3f69180
Källsystem: Barium