Regionfullmäktige 2012-06-11--12 Bilaga ärende 12 Årsredovisningar stiftelser och kommunalförbund