Metadata för Reseräkning samlingsblankett

Dokumentbeskrivning
Titel (autokomplettering): Reseräkning samlingsblankett
Filnamn, utgivet/publicerat: Reseräkning samlingsblankett.pdf
Filnamn, original: Reseräkning samlingsblankett.pdf
Gruppering av handlingstyper: Information
Handlingstyp (autokomplettering): Ospecificerat
Version: 0.1
Sparat av: Stefan Didrik (stedi2) VGR/Org/Regionstyrelsen/Koncernkontoret/Avd Ärendesamordning o kansli/Styrelse o nämndsekretariat
Sparat av ID: stedi2
Sparat datum: 2017-05-12 13:51:26
Dokumentid källa: workspace://SpacesStore/66cc0f51-43fe-4eb9-a3e0-d2ee5dc56563
Länk till dokumentets källa: https://alfresco.vgregion.se/share/page/site/dokument-vgr/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/66cc0f51-43fe-4eb9-a3e0-d2ee5dc56563
Skapat av och för
Ansvariga
Giltighet och tillgänglighet
Tillgänglighetsdatum from: 2017-05-12 13:51:26
Granskat/Godkänt
Publicerat
Publicerat för enhet (autokomplettering): Västra Götalandsregionen
Publicerat för enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000001
Publik åtkomsträtt: Internet
Publicerat av: Stefan Didrik (stedi2) VGR/Org/Regionstyrelsen/Koncernkontoret/Avd Ärendesamordning o kansli/Styrelse o nämndsekretariat
Publicerat av ID: stedi2
Publiceringsdatum: 2017-05-12 13:51:26
Länk till publicerat/utgivet dokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/66cc0f51-43fe-4eb9-a3e0-d2ee5dc56563?a=false&guest=true
Länk till utgivet originaldokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/66cc0f51-43fe-4eb9-a3e0-d2ee5dc56563?a=false&guest=true&native=true
Sammanhang
Dokumentserie: koncernkontoret politikerblanketter
Nyckelord
Övrigt
Mimetyp, utgivet/publicerat: application/pdf
Mimetyp, original: application/pdf
Filändelse, utgivet/publicerat: pdf
Filändelse, original: pdf
Kontrollsumma dokument, utgivet/publicerat: 8bb0ea5ba40e42962d876e5fd06f2cd0
Kontrollsumma dokument, original: f720bebbacbfe4a975d635240cb8f467
Källsystem: Alfresco