2019-09-06 Bilaga Samordningsfunktion Västra Götaland - SAMLA