Metadata för Riktlinje mot korruption, mutor och jäv

Dokumentbeskrivning
Titel (autokomplettering): Riktlinje mot korruption, mutor och jäv
Filnamn, utgivet/publicerat: Riktlinje mot korruption, mutor och jäv.pdf
Filnamn, original: Riktlinje mot korruption, mutor och jäv.pdf
Beskrivning: Riktlinjerna mot korruption, mutor och jäv är en del av regionstyrelsens beslutade handlingsplan<br>mot oegentligheter, 2015-10-06, § 242, RS 723-2015
Gruppering av handlingstyper: Regler/Riktlinjer/Rekommendationer
Dokumentstruktur VGR: Styrande dokument
Dokumentstruktur VGR ID: 2
Handlingstyp (autokomplettering): Ospecificerat
Version: 1
Sparat av: Katrin Urbäck
Sparat av ID: katur1
Sparat datum: 2017-11-14 15:33:00
Dokumentid källa: 34471
Länk till dokumentets källa: https://barium.vgregion.se/barium/link.asp?content=34471
Skapat av och för
Skapat av: Katrin Urbäck ( katur1 ) (Externa relationer/Koncernstab Kommunikation och Externa relationer/Koncernkontoret/Regionstyrelsen)
Skapat av ID: katur1
Skapat av enhet (autokomplettering): Västra Götalandsregionen, Koncernkontoret/Regionstyrelsen
Skapat av enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000001, SE2321000131-E000000001783
Ansvariga
Funktionsansvar: Utförarstyrning och samordning
Arkivbildare (autokomplettering): Regionstyrelsen
Arkivbildare ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000111
Giltighet och tillgänglighet
Giltighetsdatum from: 2017-05-29 23:00:00
Giltighetsdatum tom: 2022-05-29 23:00:00
Tillgänglighetsdatum from: 2017-11-14 15:33:06
Granskat/Godkänt
Godkänt av (Fritext): Regionstyrelsen
Godkänt datum: 2017-05-29 23:00:00
Publicerat
Publicerat för enhet (autokomplettering): Västra Götalandsregionen
Publicerat för enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000001
Publik åtkomsträtt: Internet, Intranät
Publicerat av: Katrin Urbäck ( katur1 ) (Externa relationer/Koncernstab Kommunikation och Externa relationer/Koncernkontoret/Regionstyrelsen)
Publicerat av ID: katur1
Publiceringsdatum: 2017-11-14 15:34:08
Länk till publicerat/utgivet dokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/34471?a=false&guest=true
Länk till utgivet originaldokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/34471?a=false&guest=true&native=true
Sammanhang
Ärendetyp: intern kontroll
Nyckelord
Författarens nyckelord: korruption, mutor, jäv, oegentligheter, riktlinjer
Övrigt
Mallnamn: VGR Grundmall
Mimetyp, utgivet/publicerat: application/pdf
Mimetyp, original: application/pdf
Filändelse, utgivet/publicerat: pdf
Filändelse, original: pdf
Kontrollsumma dokument, utgivet/publicerat: 833121e02d7aed1763fec3be82872554
Kontrollsumma dokument, original: 162e48be0d064f329bf4a769b15d9be6
Källsystem: Barium