Styrelsen för NU-sjukvården 2016-09-02 Handlingar 2