2020-06-09 Kortinformation från Temagrupp Psykiatri