Metadata för Riktlinjer för regionstyrelsens ärendeberedning

Dokumentbeskrivning
Titel (autokomplettering): Riktlinjer för regionstyrelsens ärendeberedning
Filnamn, utgivet/publicerat: Riktlinjer för regionstyrelsens ärendeberedning.pdf
Filnamn, original: Riktlinjer för regionstyrelsens ärendeberedning.pdf
Alternativ titel: Beredningsriktlinjer regionstyrelsen
Beskrivning: Riktlinjer för regionstyrelsens ärendeberedning utgår från riktlinjer för ärendeberedning för Västra Götalandsregionen, även kallade ärendehandboken. Riktlinjerna tillämpas på beredning av ärenden som ska till regionstyrelsen, deras utskott eller regionfullmäktige.
Gruppering av handlingstyper: Regler/Riktlinjer/Rekommendationer
Dokumentstruktur VGR: Styrande dokument
Dokumentstruktur VGR ID: 2
Handlingstyp (autokomplettering): Ospecificerat
Version: 1
Sparat av: Katrin Urbäck
Sparat av ID: katur1
Sparat datum: 2017-12-21 16:06:00
Dokumentid källa: 34949
Länk till dokumentets källa: https://barium.vgregion.se/barium/link.asp?content=34949
Skapat av och för
Skapat av: Katrin Urbäck ( katur1 ) (Externa relationer/Koncernstab Kommunikation och Externa relationer/Koncernkontoret/Regionstyrelsen)
Skapat av ID: katur1
Skapat av enhet (autokomplettering): Västra Götalandsregionen, Regionstyrelsen, Koncernkontoret/Regionstyrelsen
Skapat av enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000001, SE2321000131-E000000000111, SE2321000131-E000000001783
Ansvariga
Funktionsansvar: Ärendesamordning och kansli
Arkivbildare (autokomplettering): Regionstyrelsen
Arkivbildare ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000111
Giltighet och tillgänglighet
Giltighetsdatum from: 2017-11-28 00:00:00
Giltighetsdatum tom: 2022-11-28 00:00:00
Tillgänglighetsdatum from: 2017-12-21 16:06:06
Granskat/Godkänt
Godkänt av (Fritext): Regionstyrelsen
Publicerat
Publicerat för enhet (autokomplettering): Västra Götalandsregionen
Publicerat för enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000001
Publik åtkomsträtt: Internet, Intranät
Publicerat av: Katrin Urbäck ( katur1 ) (Externa relationer/Koncernstab Kommunikation och Externa relationer/Koncernkontoret/Regionstyrelsen)
Publicerat av ID: katur1
Publiceringsdatum: 2017-12-21 16:06:09
Länk till publicerat/utgivet dokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/34949?a=false&guest=true
Länk till utgivet originaldokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/34949?a=false&guest=true&native=true
Sammanhang
Ärendetyp: ärendehantering
Nyckelord
Författarens nyckelord: ärendeberedning, ärendehantering, beredning, politik, beslutsfattande, styrdokument
Övrigt
Mallnamn: VGR Grundmall
Mimetyp, utgivet/publicerat: application/pdf
Mimetyp, original: application/pdf
Filändelse, utgivet/publicerat: pdf
Filändelse, original: pdf
Kontrollsumma dokument, utgivet/publicerat: e5316d593f0f4df9bccb2057eb595f66
Kontrollsumma dokument, original: 5eaa1b9f234d5a4dd53db46013682761
Källsystem: Barium