Göteborgs Symfoniker AB Årsredovisning 2017 Bilaga