2018-12-07 Bilag 1. Delrapport 3 följeutvärderingen Mobil Närvård, Slutrapport april 2018 (SAMLA 7 dec 18)