Metadata för Fordonshantering Administration i VGR - Tjänstebeskrivning

Dokumentbeskrivning
Titel (autokomplettering): Fordonshantering Administration i VGR - Tjänstebeskrivning
Filnamn, utgivet/publicerat: Fordonshantering Administration i VGR - Tjänstebeskrivning.pdf
Filnamn, original: Fordonshantering Administration i VGR - Tjänstebeskrivning.docx
Beskrivning: Ansvar: Områdeschef Skas/Regionens Fordon. Kontaktperson Tjänster och leveranser: Annette Malmqvist.
Gruppering av handlingstyper: Information
Handlingstyp (autokomplettering): Ospecificerat
Version: 0.5
Sparat av: Katarina Rosvall (katro) VGR/Org/Regionservice/Regionservice ledningskansli/Kanslienhet
Sparat av ID: katro
Sparat datum: 2018-03-02 10:38:40
Dokumentid källa: workspace://SpacesStore/70d48793-961d-4f37-aee7-f243befd4bd7
Länk till dokumentets källa: https://alfresco.vgregion.se/share/page/site/rls/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/70d48793-961d-4f37-aee7-f243befd4bd7
Skapat av och för
Skapat av (Fritext): Tord Svensson
Skapat av enhet (autokomplettering): Regionservice
Skapat av enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000006220
Skapat av Projekt/Uppdrag/Grupp: Ledningshandboken
Ansvariga
Funktionsansvar: Områdeschef Skas/Regionens Fordon
Giltighet och tillgänglighet
Giltighetsdatum from: 2017-04-03 23:00:00
Giltighetsdatum tom: 2020-04-29 23:00:00
Tillgänglighetsdatum from: 2017-04-04 12:51:00
Granskat/Godkänt
Publicerat
Publicerat för enhet (autokomplettering): Regionservice
Publicerat för enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000006220
Publik åtkomsträtt: Intranät
Publicerat av: Katarina Rosvall (katro) VGR/Org/Regionservice/Regionservice ledningskansli/Kanslienhet
Publicerat av ID: katro
Publiceringsdatum: 2018-03-02 10:38:40
Länk till publicerat/utgivet dokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/70d48793-961d-4f37-aee7-f243befd4bd7?a=false&guest=true
Länk till utgivet originaldokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/70d48793-961d-4f37-aee7-f243befd4bd7?a=false&guest=true&native=true
Sammanhang
Processnamn: Tjänstebeskrivningar
Dokumentserie: Tjänster och leveranser
Referensnummer i dokumentserie: Styrdokument
Nyckelord
Författarens nyckelord: Fordonshanteringstjänster
Övrigt
Mimetyp, utgivet/publicerat: application/pdf
Mimetyp, original: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Filändelse, utgivet/publicerat: pdf
Filändelse, original: docx
Kontrollsumma dokument, utgivet/publicerat: d68912eb11213752a55d3e43400d11c6
Kontrollsumma dokument, original: 98267d985a5d68fefbf98185b84a458d
Källsystem: Alfresco