Metadata för Rökfri Västra Götalandsregion

Dokumentbeskrivning
Titel (autokomplettering): Rökfri Västra Götalandsregion
Filnamn, utgivet/publicerat: Rökfri Västra Götalandsregion.pdf
Filnamn, original: Rökfri Västra Götalandsregion.docx
Beskrivning: Västra Götalandsregionen som är en hälsofrämjande organisation ska präglas av ett synsätt där rökfria miljöer inom- och utomhus är det normala och respekteras av patienter, medarbetare och besökare. Ingen patient, besökare eller medarbetare ska ofrivilligt behöva utsättas för passiv rökning eller lukt av tobaksrök. Patienter och medarbetare erbjuds hjälp att sluta bruka tobak.
Gruppering av handlingstyper: Regler/Riktlinjer/Rekommendationer
Dokumentstruktur VGR: Riktlinje politisk
Dokumentstruktur VGR ID: 25
Handlingstyp (autokomplettering): Ospecificerat
Version: 2
Sparat av: Katrin Urbäck
Sparat av ID: katur1
Sparat datum: 2018-09-11 11:12:00
Dokumentid källa: 31297
Länk till dokumentets källa: https://barium.vgregion.se/barium/link.asp?content=31297
Skapat av och för
Skapat av: Emma Mattsson ( emmma4 ) (Ledningsstöd RD/Koncernkontoret/Regionstyrelsen)
Skapat av ID: emmma4
Skapat av enhet (autokomplettering): Koncernkontoret/Regionstyrelsen, Koncernstab HR/Koncernkontoret/Regionstyrelsen
Skapat av enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000001783, SE2321000131-E000000001786
Ansvariga
Funktionsansvar: personaldirektör
Arkivbildare (autokomplettering): Regionstyrelsen
Arkivbildare ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000111
Giltighet och tillgänglighet
Giltighetsdatum from: 2016-03-22 00:00:00
Giltighetsdatum tom: 2021-02-28 00:00:00
Tillgänglighetsdatum from: 2017-03-16 00:00:00
Granskat/Godkänt
Godkänt av (Fritext): Regionstyrelsen
Godkänt datum: 2016-03-22 00:00:00
Publicerat
Publicerat för enhet (autokomplettering): Västra Götalandsregionen
Publicerat för enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000001
Publik åtkomsträtt: Internet, Intranät
Publicerat av: Katrin Urbäck ( katur1 ) (Ärendestyrning o koordinering/Avd Ärendesamordning o kansli/Koncernkontoret/Regionstyrelsen)
Publicerat av ID: katur1
Publiceringsdatum: 2018-09-11 11:12:10
Länk till publicerat/utgivet dokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/31297?a=false&guest=true
Länk till utgivet originaldokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/31297?a=false&guest=true&native=true
Sammanhang
Ärendetyp: personal
Diarienummer: RS 288-2016
Nyckelord
Författarens nyckelord: Rökfri, hälsa, tobaksrök
Övrigt
Mallnamn: VGR Grundmall
Mimetyp, utgivet/publicerat: application/pdf
Mimetyp, original: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Filändelse, utgivet/publicerat: pdf
Filändelse, original: docx
Kontrollsumma dokument, utgivet/publicerat: 94b9a9688aa2ab4cbeefd855266281c5
Kontrollsumma dokument, original: 0e92e16c59a7d605619bc317c78b9b4f
Källsystem: Barium