Allmänna provtagningsanvisningar vid venprovtagning