Metadata för Handlingsplan för fullföljda studier

Dokumentbeskrivning
Titel (autokomplettering): Handlingsplan för fullföljda studier
Filnamn, utgivet/publicerat: Handlingsplan för fullföljda studier .pdf
Filnamn, original: Handlingsplan för fullföljda studier .pdf
Beskrivning: Handlingsplanen beskriver Västra Götalandsregionens inriktning för fullföljda studier. Den ska ligga till grund för fortsatt samverkan internt mellan förvaltningarna och externt med kommunalförbund, kommuner, myndigheter och idéburen sektor.
Gruppering av handlingstyper: Regler/Riktlinjer/Rekommendationer
Dokumentstruktur VGR: Plan politisk
Dokumentstruktur VGR ID: 24
Handlingstyp (autokomplettering): Ospecificerat
Version: 1
Sparat av: Emma Mattsson
Sparat av ID: emmma4
Sparat datum: 2017-03-01 22:06:00
Dokumentid källa: 31075
Länk till dokumentets källa: https://barium.vgregion.se/barium/link.asp?content=31075
Skapat av och för
Skapat av: Emma Mattsson ( emmma4 ) (Ledningsstöd RD/Koncernkontoret/Regionstyrelsen)
Skapat av ID: emmma4
Skapat av enhet (autokomplettering): Folkhälsa/Koncernstab Regional Utveckling/Koncernkontoret/Regionstyrelsen, Koncernkontoret/Regionstyrelsen, Koncernstab Regional Utveckling/Koncernkontoret/Regionstyrelsen
Skapat av enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000007007, SE2321000131-E000000001783, SE2321000131-E000000003358
Ansvariga
Funktionsansvar: Regionutvecklingsdirektör
Arkivbildare (autokomplettering): Regionstyrelsen
Arkivbildare ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000111
Giltighet och tillgänglighet
Giltighetsdatum from: 2017-01-31 00:00:00
Giltighetsdatum tom: 2022-01-31 00:00:00
Tillgänglighetsdatum from: 2017-03-01 22:06:12
Granskat/Godkänt
Godkänt av (Fritext): Regionfullmäktige
Godkänt datum: 2017-01-31 00:00:00
Publicerat
Publicerat för enhet (autokomplettering): Västra Götalandsregionen
Publicerat för enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000001
Publik åtkomsträtt: Internet, Intranät
Publicerat av: Emma Mattsson ( emmma4 ) (Ledningsstöd RD/Koncernkontoret/Regionstyrelsen)
Publicerat av ID: emmma4
Publiceringsdatum: 2017-03-01 22:06:17
Länk till publicerat/utgivet dokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/31075?a=false&guest=true
Länk till utgivet originaldokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/31075?a=false&guest=true&native=true
Sammanhang
Ärendetyp: folkhälsa
Nyckelord
Författarens nyckelord: studier, kompetens, folkhälsa, skolavhopp
Övrigt
Mallnamn: VGR Grundmall
Mimetyp, utgivet/publicerat: application/pdf
Mimetyp, original: application/pdf
Filändelse, utgivet/publicerat: pdf
Filändelse, original: pdf
Kontrollsumma dokument, utgivet/publicerat: 4baeabaec6dd05316766eef636053117
Kontrollsumma dokument, original: eef5919184324220edd3a1deb7a58083
Källsystem: Barium