Kollektivtrafiknämnden Årsredovisning 2018 Bilaga 1