Kommittén för mänskliga rättigheter 2017-09-22 Omedelbart justerad paragraf