2018-02-02 Protokoll SAMLA Politisk samrådsgrupp signerat