2017-09-13 Minnesanteckningar NOSAM Örgryte-Härlanda-1