2018-11-23 Minnesanteckning styrgrupp Socialmedicinskmottagning