2018-06-18 Nyhetsbrev brist på tabletter som innehåller betametason