2018-11-27 Bilaga Kraftsamling Psykisk hälsa Härryda