Öppenvårdsremisser till Smärtbehandlingsenheten, NU-sjukvården