Metadata för Riktlinje för inköp

Dokumentbeskrivning
Titel (autokomplettering): Riktlinje för inköp
Filnamn, utgivet/publicerat: Riktlinje för inköp.pdf
Filnamn, original: Riktlinje för inköp.pdf
Beskrivning: Riktlinjer för tillämpning av inköpspolicyn riktar sig till Västra Götalandsregionens samtliga nämnder, styrelser och majoritetsägda bolag. Riktlinjen ska utifrån inköpspolicyn förtydliga och ge vägledning kring hur anställda och förtroendevalda inom Västra Götalandsregionen ska agera i inköpsfrågor som omfattas av lagen om offentlig upphandling (LOU), både internt och externt.<br>
Gruppering av handlingstyper: Regler/Riktlinjer/Rekommendationer
Dokumentstruktur VGR: Riktlinje politisk
Dokumentstruktur VGR ID: 25
Handlingstyp (autokomplettering): Riktlinjer [Övergripande principer, riktlinjer och direktiv för hälso- och sjukvårds- samt tandvårdsverksamheten/Individinriktad patientverksamhet]
Version: 3
Sparat av: Emma Mattsson
Sparat av ID: emmma4
Sparat datum: 2017-03-15 11:45:00
Dokumentid källa: 31072
Länk till dokumentets källa: https://barium.vgregion.se/barium/link.asp?content=31072
Skapat av och för
Skapat av: Emma Mattsson ( emmma4 ) (Ledningsstöd RD/Koncernkontoret/Regionstyrelsen)
Skapat av ID: emmma4
Skapat av enhet (autokomplettering): Koncernkontoret/Regionstyrelsen, KS Verksamhetsuppföljning Ekonomi o Inköp/Koncernkontoret/Regionstyrelsen
Skapat av enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000001783, SE2321000131-E000000001787
Ansvariga
Funktionsansvar: Ekononomidirektör
Arkivbildare (autokomplettering): Regionstyrelsen
Arkivbildare ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000111
Giltighet och tillgänglighet
Giltighetsdatum from: 2017-01-01 00:00:00
Giltighetsdatum tom: 2021-12-31 00:00:00
Tillgänglighetsdatum from: 2017-03-01 00:00:00
Granskat/Godkänt
Godkänt av (Fritext): Regionstyrelsen
Godkänt datum: 2016-09-26 23:00:00
Publicerat
Publicerat för enhet (autokomplettering): Västra Götalandsregionen
Publicerat för enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000001
Publik åtkomsträtt: Internet, Intranät
Publicerat av: Emma Mattsson ( emmma4 ) (Ledningsstöd RD/Koncernkontoret/Regionstyrelsen)
Publicerat av ID: emmma4
Publiceringsdatum: 2017-03-15 11:45:13
Länk till publicerat/utgivet dokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/31072?a=false&guest=true
Länk till utgivet originaldokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/31072?a=false&guest=true&native=true
Sammanhang
Ärendetyp: ekonomi och inköp
Diarienummer: RS-2016-03129
Nyckelord
Författarens nyckelord: Riktlinje, inköp, lagen om offentlig upphandling
Övrigt
Mallnamn: VGR Grundmall
Mimetyp, utgivet/publicerat: application/pdf
Mimetyp, original: application/pdf
Filändelse, utgivet/publicerat: pdf
Filändelse, original: pdf
Kontrollsumma dokument, utgivet/publicerat: 4c0e678361617dab75a04ac79a2cb97a
Kontrollsumma dokument, original: 479d02d913ab907965fcf0c73b0317c7
Källsystem: Barium