Samrådet för externa relationer 2015-06-24 kallelse