Metadata för Regionfullmäktige 2012-11-27 Handlingar

Dokumentbeskrivning
Titel (autokomplettering): Regionfullmäktige 2012-11-27 Handlingar
Filnamn, utgivet/publicerat: 27 november.pdf
Filnamn, original: 27 november.pdf
Gruppering av handlingstyper: Mötesdokument
Handlingstyp (autokomplettering): Ospecificerat
Version: 0.5
Sparat av: Carina Johansson (carjo) Västra Götalandsregionen
Sparat av ID: carjo
Sparat datum: 2014-12-22 10:48:54
Dokumentid källa: workspace://SpacesStore/f94258f1-4379-4942-8409-a9cf5ef33f23
Länk till dokumentets källa: https://alfresco.vgregion.se/share/page/site/regionfullmktige/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/f94258f1-4379-4942-8409-a9cf5ef33f23
Skapat av och för
Ansvariga
Arkivbildare (autokomplettering): Regionservice
Arkivbildare ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000006220
Giltighet och tillgänglighet
Tillgänglighetsdatum from: 2012-11-15 14:05:03
Granskat/Godkänt
Publicerat
Publicerat för enhet (autokomplettering): Västra Götalandsregionen
Publicerat för enhet ID (VGR:s organisationsträd): SE2321000131-E000000000001
Publicerat för Projekt/Uppdrag/Grupp: VGR
Publik åtkomsträtt: Internet
Publicerat av: Carina Johansson (carjo) Västra Götalandsregionen
Publicerat av ID: carjo
Publiceringsdatum: 2014-12-22 10:48:54
Länk till publicerat/utgivet dokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/f94258f1-4379-4942-8409-a9cf5ef33f23?a=false&guest=true
Länk till utgivet originaldokument: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/f94258f1-4379-4942-8409-a9cf5ef33f23?a=false&guest=true&native=true
Sammanhang
Dokumentserie: Regionfullmäktiges sammanträde
Referensnummer i dokumentserie: gammal
Nyckelord
Övrigt
Mimetyp, utgivet/publicerat: application/pdf
Mimetyp, original: application/pdf
Filändelse, utgivet/publicerat: pdf
Filändelse, original: pdf
Kontrollsumma dokument, utgivet/publicerat: 174bbb546a785224d4ac1dabc67d2887
Kontrollsumma dokument, original: 3bc9f8bc4f7d061238487ced1d480e42
Källsystem: Alfresco