2018-01-22 Minnesanteckningar NOSAM Örgryte-Härlanda