Samrådet för externa relationer 2016-06-07 mötesprotokoll